KOLOVRAT, ČM spol. s r.o. - włókienniczy

Tkaniny tapicerskie
niebrudzącym się ( teflon ) Produkujemy stylowe tkaniny tapicerskie z wysoką wartością dodaną oraz w…
kolovrat-cm.czech-trade.pl/tkaniny-tapicerskie

Tkaniny dekoracyjne
secesja, art deco oraz w późniejszych stylach, nawet w opracowaniu niepalnym przeznaczonym dla restauracji, hoteli,…
kolovrat-cm.czech-trade.pl/materie-dekoracyjne

Copyright © 2001-2022 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.